Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále

Výroba nábytku z masivu a práce uměleckých kovářů

byly hlavními tématy další exkurze konané v rámci projektu Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále. V úterý 28. 1. 2014 jsme vyrazili do Kravař, do podniku Stará Jizba a do kovárny Milostovice.

Na akci jsme mohli načerpat množství poznatků o dřevěných a kovových materiálech, zejména o dřevě vhodném k výrobě nábytku a o oceli používané ke kovářské práci.

Velkým přínosem pro nás bylo shlédnutí praktického zpracování dřeva od prkna až k nábytkářskému výrobku. Nadšeni jsme byli v umělecko-kovářské dílně, kde jsme mohli na vlastní oči sledovat klasickou a uměleckou kovářskou práci. Třešničkou na dortu byly ještě horké ručně dělané hřebíky v našich kapsách při odjezdu.

 

Návštěva bruntálského řezbáře Františka Nedomlela

Po vydařené exkurzi žáků 8. ročníku do Vojenského opravárenského podniku v Šenově u Nového Jičína jsme připravili další zajímavou aktivitu, tentokrát pro žáky 6. ročníku.

Pozvali jsme bruntálského řezbáře Františka Nedomlela, aby nám přiblížil zpracování dřeva v užitém umění a ukázal něco ze své řezbářské dílny. Vždyť kdo by neznal křížovou cestu na bruntálský Uhlířský vrch.  Z loňské mistrovské tvorby předvedl postupy práce na pohyblivých postavičkách pro bruntálský a mohelnický betlém. Ukázal dětem, s jakým materiálem řezbář pracuje a jaké nástroje ke své práci potřebuje.

 

Osmáci na exkurzi

Projekt:  Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále.

Název klíčové aktivity:  Zvyšování zájmu o další studium technických oborů, technické zručnosti  a dovednosti žáků směřující k volbě budoucího povolání.

I v letošním školním roce budeme plnit další aktivity výše jmenovaného projektu. Součástí projektu jsou exkurze do vybraných dřevařských a strojírenských podniků.

Žáci osmého ročníku se již v září podívali do podniku RD Rýmařov, kde shlédli výrobu domů. Byli seznámeni s technologií výroby na moderních obráběcích CNC strojích. Dozvěděli se mnoho zajímavého o exportu do zahraničí, raritou je příprava exportu jednoho domu až do daleké Venezuely. Součástí podniku je i provoz Kasard, kde se vyrábí dveře a schody do všech typizovaných domků RD Rýmařov.

Další zajímavou zastávkou byla Pradědova galerie v Jiříkově , kde působí náš významný řezbář pan Jiří Halouska.

 

Exkurze žáků 7. a 8. ročníku

S pečlivě vybranými žáky 7. a  8. ročníku naší školy (zájemci o studium technických středoškolských oborů) jsme dne 9. 5. 2013 navštívili Střední lesnickou školu v Hranicích. Cílem exkurze bylo poznat prostředí střední školy, seznámit se s  možnostmi studia, s požadavky pro přijetí a hlavně  s uplatněním budoucích absolventů na trhu práce. Velkým přínosem byla úvodní přednáška Ing. Palacké o významu a hospodaření v lesním biotopu. Druhá část exkurze byla věnována prohlídce školního arboreta s odborným výkladem. V tomto školním parku žáci viděli mimořádné a neobvyklé exempláře dřevin. Následovala část praktického cvičení na pracovišti lesní pedagogiky, kde žáci pod vedením studentů střední školy získávali další informace o poznávání dřevin a o těžební technice. V závěrečné části zajímavé exkurze si mohli účastníci sami vyzkoušet svou zručnost při drobné práci se dřevem.

Děkujeme vedení Střední lesnické školy v Hranicích za umožnění návštěvy v rámci našeho projektu a zvlášť děkuji paní Ing. Palacké za organizaci celé exkurze, přednášku a prohlídku arboreta s odborným výkladem.

 

ARTIFEX – veletrh řemesel a zaměstnanosti

Další aktivitou v rámci projektu "Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti a kvality přírodovědného a technického vzdělávání" byla návštěva tradičního veletrhu řemesel a zaměstnanosti ARTIFEX, který se uskutečnil 8. listopadu v Krnově. V doprovodu třídních učitelů a školní karierní poradkyně Mgr. Heleny Daňkové se žáci 9. ročníku seznámili s širokou nabídkou požadovaných oborů a profesí v česko-polském příhraničním regionu. Na veletrhu se představilo třicet českých a polských oborů a firem , včetně jejich partnerských zaměstnavatelů.

Naší snahou je podpořit volbu dalšího studia v oborech řemesel a strojírenství.

Mgr. Miroslav Šimůnek, koordinátor projektu

 
Více článků...
Zpvávy
Projekt Vzájemně sdílíme partnerství...
Informace
Partnerské weby
 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora