SOŠ umělecká a gymnázium, s.r.o. Ostrava - 2. kolo přijímacích zkoušek

SOŠ umělecká a gymnázium, s.r.o. Ostrava vyhlašuje 2. kolo přijímacích zkoušek na umělecké obory Multimediální tvorba, Výtvarná tvorba a šperk a Sochařství - moderní plastika.

Všechny další informace o podmínkách přijímacího řízení na tel. číslech: 777 847 786, 596 786 690.

 

Přihlášky na SŠ

V 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Do 30. listopadu 2013 bylo nutno podat přihlášku na obory s talentovou zkouškou, do 15. března 2014 na ostatní obory v denní formě studia.

Střední školy, které plně neobsadí 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí druhé, případně další kola přijímacího řízení. Počet podaných přihlášek v těchto kolech již není omezen.

Jeden tiskopis přihlášky dostane ve škole každý žák, vytvoří si kopii tiskopisu, případně vytiskne tiskopis přihlášky z internetových stránek. Vyplněnou přední stranu přihlášek přinesou žáci do školy do 10. února 2014. Škola vyplní druhou stranu přihlášky, tedy prospěch žáka, přihlášku podepíše a žákům následně vrátí.

Přihláška musí být střední škole doručena do 15. března 2014, uchazeč podává přihlášku sám, ne prostřednictvím ZŠ.

Každý žák po přijetí na střední školu obdrží na základní škole 1 zápisový lístek. Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde byl přijat a kde bude studovat.

přihláška na SŠ:  http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory

 
Zpvávy
Projekt Vzájemně sdílíme partnerství...
Informace
Partnerské weby
 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora