Démosthenes by záviděl...

V pondělí 20. 1. 2014 se na Mendelově gymnáziu v Opavě sešli vítězové školního kola mezinárodní soutěže v řečnickém umění – Mladý Démosthenes.

V příjemném prostředí pracovny hudební výchovy se uskutečnilo kolo regionální a jak podotkla, zcela upřímně, jedna členka čtyřčlenné poroty, které předsedala Mgr. Jana Adámková , Ph.D., Démosthenes by dnes záviděl… Neb výkony soutěžících ze škol bruntálských, opavských a karvinských byly vskutku nezapomenutelné a jedinečné.

Je mi velkým potěšením oznámit Vám, že žáci naší školy, Dominik Polowka ze VI. A a Alenka Krajčovičová z IX. A, obsadili ve svých kategoriích krásné 2. místo.

Máme z Vašeho úspěchu nesmírné potěšení a přejeme Vám, aby se Vám i nadále dařilo v mnoha aktivitách, do kterých se opět zapojíte se stejným nasazením. Gratulujeme.

Fotodokumentace na www.mgo.opava

 

Z jarmarku...

 

Bruntálský slavík 2013

Ve čtvrtek 19. 12. 2013 se konala sólová pěvecká soutěž ve zpěvu lidových písní.

Soutěž se uskutečnila k 800letému výročí města Bruntálu na základní škole Okružní  a zúčastnilo se jí celkem 25 dětí ze tří bruntálských základních škol. Naši zpěváčci byli opět velmi úspěšní a svými výbornými výkony potvrdili, že patří mezi nejlepší. Ze čtyř kategorií vybojovali tři první místa, jedno druhé a dvě místa třetí.

1. kategorie - 1. a 2. třída: 1. místo Karolína Rokosová I. A

2. kategorie - 3. -5. třída:   1. místo Julie Vaculíková IV. D

3. místo Anna Slováková V. A

3. kategorie – 6. -7. třída: 1. místo Natálie Dočková VII. A

4. kategorie – 8. -9. třída:   2. místo Kateřina Romanská VIII. B

3. místo Barbora Kovaříková VIII. D

Dále naši školu reprezentovaly Romana Seidlerová z V. C  a Alena Makayová ze VII. A.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a ještě jednou blahopřejeme!

 

Mezinárodní soutěž v umění komunikace – mladý Démosthenes

17. 12. 2013 jsme prožili moc pěkné chvíle, které nám připravili naši žáci 6. – 9. ročníku.

Uchvátily nás výkony jejich řečnického umění, kdy po vzoru nejslavnějšího řečníka antického Řecka – Démosthena předvedli své komunikační dovednosti  a um ve formě monologu na jedno z daných témat.

Jsme potěšeni, že máme mezi našimi žáky tolik nadějných talentů v umění veřejného projevu a že díky nim se úterní odpoledne pro nás na chvíli stalo velmi svátečním.

Úloha všech porotců – učitelů jazyka českého včetně paní ředitelky – vybrat ze všech soutěžících vítěze I. a II. kategorie, kteří budou naši školu reprezentovat v kole regionálním, byla dosti nelehká.

Nakonec se porota shodla  - vítězem I.kategorie  školního kola / žáci 6. a 7. ročníku / se stal žák VI. A třídy – DOMINIK POLOWKA

2. místo obsadila HANA BOCKOVÁ  ze  VII. B, na 3. místě se umístil KAMIL CEJNEK ze třídy VII. A.

Ve II. kategorii / žáci 8. a 9. ročníku / bylo umístění  následující:

1. místo patří ALENĚ KRAJČOVIČOVÉ z IX. A, 2. místo obsadila KRISTÝNA KOKYOVÁ z IX. B a místo třetí vybojovala KLÁRA DANIOVÁ, žákyně IX. A.

Poděkování za skvělé výkony bezesporu patří i ostatním účinkujícím, kterými byli: žáci 6. A + B: Bělunek A., Zlámalová K., Hermanová E., Belobrad A., Složilová K., Rapantová L., Ďurika M., Kubicová K., Bartoňová A., Hermanová M. a Sklářová M. Třídu VII. B reprezentoval Machů V. a Zátopek D.

Všem našim řečnickým talentům srdečná gratulace a poděkování za předvedené výkony. Byli jste báječní! Dominikovi a Alence budeme přát mnoho štěstí v kole regionálním.

 

Přání a poděkování

Vážení kolegové a spolupracovníci, vážení rodiče, milí žáci,

všem Vám děkuji za práci  a pomoc v uplynulém roce, za pěkné okamžiky prožité ve Vaší společnosti. Děkuji za vše, co jste udělali pro dobré jméno školy a pro kvalitní výchovu a vzdělávání, náš hlavní, společný a moc těžký úkol. 

Přeji Vám do nového roku splnění všech Vašich přání a věřím, že rok 2014 bude rokem šťastným. 

                                   Marcela Žáková

 
Zpvávy
Projekt Vzájemně sdílíme partnerství...
Informace
Partnerské weby
 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora