Desetiboj na jedničku

Pozor! Pohov!

Nová celoroční soutěž pro žáky a žákyně 6. až 9. tříd!

Chceš otestovat svou rychlost, sílu, vytrvalost, pružnost a svůj odraz?

Chceš se poměřit s ostatními sportovci z naší školy a třeba je i porazit?

Jestliže ano, pak je tu právě pro tebe celoroční sportovní soutěž všestrannosti.

Tato celoroční soutěž je seriál deseti závodů různých disciplín. Jejím hlavním cílem je přispět k rozvoji atletické všestrannosti žáků a žákyň. Na jedné straně nabízí možnost zazávodit si všem našim žákům, na straně druhé pomůže najít talenty, kteří pak mohou reprezentovat naši školu na okresních kláních...

Jednotlivé závody se uskuteční 1x měsíčně, vždy ve čtvrtek od 14:00 do 15:00 na hřišti nebo v tělocvičně.

V jednotlivých závodech budou účastníkům udělovány body. Do konečného, celkového pořadí se každému účastníkovi započítávají body za osm nejlepších dosažených výsledků. Závodník či závodnice s absolutně nejvyšším konečným počtem bodů získá hlavní cenu, oceněni budou i vítězové svých kategorií.

Kategorie:
mladší žáci/žačky - rok narození: 2000, 2001, 2002
starší žáci/žačky - rok narození: 1997, 1998, 1999

Na vaši účast se těší a hodně dobrých výsledků přeje pořadatel - Mgr. Pavel Pytela, učitel Tv a vedoucí kroužku Základy atletiky.

 

Osmáci na exkurzi

Projekt:  Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále.

Název klíčové aktivity:  Zvyšování zájmu o další studium technických oborů, technické zručnosti  a dovednosti žáků směřující k volbě budoucího povolání.

I v letošním školním roce budeme plnit další aktivity výše jmenovaného projektu. Součástí projektu jsou exkurze do vybraných dřevařských a strojírenských podniků.

Žáci osmého ročníku se již v září podívali do podniku RD Rýmařov, kde shlédli výrobu domů. Byli seznámeni s technologií výroby na moderních obráběcích CNC strojích. Dozvěděli se mnoho zajímavého o exportu do zahraničí, raritou je příprava exportu jednoho domu až do daleké Venezuely. Součástí podniku je i provoz Kasard, kde se vyrábí dveře a schody do všech typizovaných domků RD Rýmařov.

Další zajímavou zastávkou byla Pradědova galerie v Jiříkově , kde působí náš významný řezbář pan Jiří Halouska.

 

Exkurze žáků 7. a 8. ročníku

S pečlivě vybranými žáky 7. a  8. ročníku naší školy (zájemci o studium technických středoškolských oborů) jsme dne 9. 5. 2013 navštívili Střední lesnickou školu v Hranicích. Cílem exkurze bylo poznat prostředí střední školy, seznámit se s  možnostmi studia, s požadavky pro přijetí a hlavně  s uplatněním budoucích absolventů na trhu práce. Velkým přínosem byla úvodní přednáška Ing. Palacké o významu a hospodaření v lesním biotopu. Druhá část exkurze byla věnována prohlídce školního arboreta s odborným výkladem. V tomto školním parku žáci viděli mimořádné a neobvyklé exempláře dřevin. Následovala část praktického cvičení na pracovišti lesní pedagogiky, kde žáci pod vedením studentů střední školy získávali další informace o poznávání dřevin a o těžební technice. V závěrečné části zajímavé exkurze si mohli účastníci sami vyzkoušet svou zručnost při drobné práci se dřevem.

Děkujeme vedení Střední lesnické školy v Hranicích za umožnění návštěvy v rámci našeho projektu a zvlášť děkuji paní Ing. Palacké za organizaci celé exkurze, přednášku a prohlídku arboreta s odborným výkladem.

 

ARTIFEX – veletrh řemesel a zaměstnanosti

Další aktivitou v rámci projektu "Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti a kvality přírodovědného a technického vzdělávání" byla návštěva tradičního veletrhu řemesel a zaměstnanosti ARTIFEX, který se uskutečnil 8. listopadu v Krnově. V doprovodu třídních učitelů a školní karierní poradkyně Mgr. Heleny Daňkové se žáci 9. ročníku seznámili s širokou nabídkou požadovaných oborů a profesí v česko-polském příhraničním regionu. Na veletrhu se představilo třicet českých a polských oborů a firem , včetně jejich partnerských zaměstnavatelů.

Naší snahou je podpořit volbu dalšího studia v oborech řemesel a strojírenství.

Mgr. Miroslav Šimůnek, koordinátor projektu

 

Exkurze

Projekt: Zvyšování zájmu o další studium technických oborů, technické zručnosti a dovednosti žáků směřující k volbě budoucího povolání v oblasti řemesel.

Součástí projektu jsou exkurze do vybraných provozů. Žáci 9. ročníku podle projeveného zájmu navštívili světového výrobce varhan a hudebních nástrojů Rieger–Kloss v Krnově a seznámili se s podmínkami a možnostmi studia na Střední umělecké škole varhanářské, jedinečné v republice.

S výběrem žáků 7. ročníku jsme navštívili nábytkářský podnik FORMDESIGN v Kozmicích u Hlučína. Žáci prošli truhlářskou dílnou, čalounickou, šicí i kovodílnou. Viděli práci se dřevem i laminem. Samotná výroba se provádí na moderních počítači řízenými strojích. Ve Vítkově jsme navštívili firmu DŘEVOLAND, která se zaměřuje na výrobu nábytku z masivu pro venkovní užití.

Kružberk, zdroj wikipedia - cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kružberk_reservoir.jpg, autor fota: Jaki96

Jako bonus a něco z vlastivědy jsme cestou domů oprášili vědomosti o vodní nádrži Kružberk a řece Moravici a prošli se po přehradní hrázi.

 
Zpvávy
Projekt Vzájemně sdílíme partnerství...
Informace
Partnerské weby
 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora