Dějepisná soutěž pro žáky 9. ročníků

27. 3. 2014 měli žáci 9. ročníku možnost zúčastnit se dějepisné soutěže .

Letošní téma – 2. světová válka – přilákalo celkem 24 soutěžících. Formou testu odpovídali na otázky týkající se života A. Hitlera, W. Churchilla, J. V. Stalina, bitvy o Stalingrad, německého tanku Panther a událostí spojených se svržením atomových bomb na japonská města Hirošimu a Nagasaki.

Nejlépe se úkolu zhostili žáci IX. A: Jan GENZER, Bronislav ONDRUŠEK a ze třídy IX. B Hanka KRYKORKOVÁ, všichni tři shodně získali 31 bodů.

Gratulujeme k zaslouženému 1.  – 3. místu.

4. místo patří Patrikovi Pašovi z IX. B a 5. příčku obsadil žák IX. C Martin Šanda.

Vítězům gratulujeme a pevně věříme, že tyto nabyté vědomosti zúročí naši deváťáci v následném studiu na středních školách od září 2014.

 

Soutěž "Šikulové"

V úterý 25. 3. proběhla na SVČ na Dukelské ulici soutěž všestrannosti - "Šikulové". Naši školu reprezentovalo družstvo žáků z 5. ročníků ve složení: Lukáš Repper, Anna Janalíková, Jan Neuwirt, Romana Seidlerová, Jonáš Chodura a ze 4. ročníků: Jakub Holler, Tadeáš Rožnovský, Dominik Oltyán, Tobiáš Krpec, Filip Šanda.

Žáci museli v deseti úkolech prokázat nejen vynikající znalosti, ale i pohybové dovednosti a dobře volenou taktiku při hře. Z 10 zúčastněných družstev z bruntálských škol se žáci 4. ročníků umístili na 8. místě a žáci 5. ročníků si vybojovali úžasné 2. místo.

Gratulujeme!

 

Vám to možná překáží, pod rukama žáků se to může změnit ve výrobek

I v době počítačů a technických vymožeností se žáci těší na to, že si ve školní dílně zhotoví svůj vlastní výrobek. Pro některé je to způsob, jak si jak si vysloužit obdiv spolužáků, když to v jiných předmětech nejde zrovna na jedničky, pro jiné je zase řezání, broušení nebo natírání úplně novou životní zkušeností. Ale všichni bez výjimky jsou po zásluze pyšní na každý vlastnoručně zhotovený výrobek.

Je náročné zajistit pro stovky žáků dostatek dřeva, kovů nebo plastů nutných pro provoz školní dílny. Možná, že nám můžete v této dobré a potřebné aktivitě pomoci. Protože to, co se někde válí jako bezcenný odpad, mohou žáci přeměnit v dřevěnou hračku, ve stojánek na mobil, v přívěsek ke klíčům a v celou řadu jiných krásných maličkostí.

Třeba právě Vy můžete podpořit rozvoj manuální zručnosti žáků naší školy a usnadnit jim výběr dalšího vzdělávání poskytnutím drobného daru ve formě:

zbytků dřeva

 • odřezky desek, hranolů, prken o minimální délce 15 centimetrů
 • překližky
 • sololit

zbytků kovů

 • odstřižky plechů ocelových, měděných, hliníkových
 • ocelové kulatiny, profily nebo trubky vhodné k ročnímu obrábění

zbytky plastů

 • organické sklo
 • tvrzený polystyren
 • tvrzený PVC

Pokud máte možnost cokoliv z uvedených materiálů škole poskytnout, kontaktujte prosím vedoucího předmětové komise Mgr. Michala Karáska ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 552 306 889)

Předem děkujeme.

Žáci a pedagogové ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 

První schůze Spolku přátel ZŠ Bruntál, Jesenická 10

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolte nám, abychom Vás informovali o ustanovení Spolku přátel ZŠ Bruntál, Jesenická 10.

Přípravný výbor Spolku zaslal návrh stanov Ministerstvu vnitra, které provedlo registraci a přidělilo Spolku identifikační číslo.

Hlavním úkolem Spolku je podpora rozvoje vzdělávací a zájmové činnosti dětí a spolupráce se základní školou Bruntál, Jesenická 10. Mezi aktivity může patřit např.: finanční výpomoc škole dle jejích potřeb (např. příspěvky na besedy, odměny při soutěžích, zakoupení sportovních potřeb, doprava na soutěže a akce…), pořádání různých kulturních a společenských akcí (např. vánoční jarmark, návštěvy kin, divadla, velikonoční dílny, dětský den…), spolupráce při ekologických aktivitách školy a mnohé jiné.

Spolek hospodaří s penězi, které získá z členských příspěvků a ze sponzorských darů, finanční prostředky dále tvoří i výtěžky z akcí a dotace. Členem Spolku se stává fyzická nebo právnická osoba po vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku (splatnost příspěvku navrženého ve výši 150,- Kč je listopad 2014), která souhlasí se stanovami Spolku.

Statutárním orgánem Spolku je výbor, který je volen na dvouleté období a volí jej členská schůze.

Srdečně Vás všechny zveme na první členskou schůzi, která se uskuteční ve čtvrtek 3. dubna 2014 v 16:30 hod. na ZŠ Bruntál, Jesenická 10 formou dílčích schůzí ve třídách.

Po skončení členské schůze a třídních schůzek proběhnou volby do výboru Spolku a do kontrolní komise Spolku stejným způsobem, jako probíhaly volby do školské rady. Na panelu u vchodu do školy naleznete veškeré informace o Spolku, stanovy Spolku, kandidátní listinu, vzor přihlášky (přihláška a volební lístek budou k dispozici u třídních učitelů).

Těšíme se na Vaši hojnou účast a spolupráci.

Stanovy Spolku k nahlédnutí zde.

 

Bruntálský skřivánek 2014

V pondělí 24. 3. 2014 se na naší škole konala pěvecká soutěž Bruntálský skřivánek, které se zúčastnilo více než 30 nejlepších zpěváčků z 1. stupně naší školy. Porota měla nelehký úkol, protože děti zpívaly s chutí a nadšením a vybrat ty nejlepší nebylo vůbec jednoduché.

Zpěváčci byli rozděleni do tří kategorií:

1. kategorie- žáci 1. tříd:

 1. místo – Klára Vokálová  1. A
 2. místo – Natálie Bystrická  1. C
 3. místo -  Karolína Rokosová 1. A

2. kategorie- žáci 2. a 3. tříd:

 1. místo – Natálie Bartošíková 3. B
 2. místo-  Denis Vodička 3. C
 3. místo – Tomáš Rusnok  3. C

3. kategorie- žáci 4. a 5. tříd:

 1. místo- Julie Vaculíková  4. D, Barbora Urbánková  5. A, Marie Trdlicová  5. A
 2. místo- Anna Slováková  5. A, Radek Šidlík 5. A
 3. místo – Hofmannová Nataly  4. D

Cenu poroty za kultivovaný pěvecký projev a výběr písně dále získali:

Adéla Mikulová 2. B, Kristýna Valouchová 2. C, Anna Valinová 3. A, Karolína Pražáková 3. B,Kryštof Dvorský 3. B, Jana Kunytová 4. B, David Štěpánek 5. B.

Všem účastníkům děkujeme a vítězům ještě jednou blahopřejeme!

 
Zpvávy
Projekt Vzájemně sdílíme partnerství...
Informace
Partnerské weby
 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora