Pokud si prohlížíte naše stránky, možná jste zaregistrovali vznik nové rubriky. Jmenuje se Zprávy a dostanete se do ní přes nadpis na liště na pravé straně.

 

V úterý 9. října navštívil naše "šesťáky" pan Mgr. Roman Hota z křesťanského sdružení Tesalonika. Využili jsme jeho nabídku besedy pro děti s názvem: "Moderní je nekouřit", neboť problematika této závislosti je mezi lidmi, a mládeží zvláště, bohužel stále aktuální.

Během dvou vyučovacích hodin seznámil žáky s riziky a důsledky spojenými s kouřením, a to poutavou interaktivní formou.

Panu Hotovi tímto děkujeme a na závěr připojuji slovo statistika: "Pokud by všichni kuřáci v naší zemi přestali kouřit, jedna třetina onkologů by byla bez práce." (z www.kurakovaplice.cz)

 

Naše škola již několik let pořádá pro žáky šestých tříd speciální program často označovaný jako adaptační pobyt. Dvoudenní výjezd do přírody má dětem pomoci začlenit se v nově vzniklém třídním kolektivu a  seznámit se s novým třídním učitelem.

Naše školní poradenské pracoviště vytvořilo pro děti vlastní program plný nejrůznějších aktivit. Ten jsme společnými silami zrealizovali během měsíce září v turistické ubytovně v Karlovicích, která se pro nás na dva dny stala domovem. Každá třída si prošla programovými bloky, jejichž náplní byly aktivity zaměřené na vzájemné seznámení, komunikaci a spolupráci. Součástí byla také beseda o šikaně. Pro uvolnění a protáhnutí těla jsme všichni vyrazili na procházku po krásné okolní krajině. V noci jsme si nemohli nechat ujít "stezku odvahy" kolem místního kostela a hřbitovní zdi.

Náš "adapťák" se i letos vydařil, a to zejména díky báječné spolupráci všech zúčastněných.

Chtěla bych tímto poděkovat OSV MěÚ Bruntál, který nám poskytl dotaci pro realizaci projektu. Dále pak výchovné poradkyni Andree Kožíškové a školní psycholožce Lence Svobodové za spolupráci, a samozřejmě třídním učitelkám Mirce Henčové, Vladislavě Rubíčkové a Pavle Sovadinové za podporu a pomoc při práci s dětmi v netradičních situacích.

Mgr. Lucia Novobilská, školní metodička prevence 

 

Vážení rodiče,

v novém školním roce se v šestém ročníku tvoří nové třídní kolektivy. K tomuto dochází z mnoha důvodů, z nichž některé dále uvádím. Z pátého ročníku odchází žáci na gymnázia a odchodem těchto žáků se třída početně oslabí, následně se však posílí příchodem nových žáků, kteří nastupují do naší školy po přestupu ze škol okolních. V průběhu školní docházky na první stupeň základní školy se u některých žáků projeví specifické poruchy učení a pro nástup na druhý stupeň je více než vhodné i  toto zohlednit. Musíme také pamatovat na rovnoměrné počty chlapců a dívek ve třídách, neboť od osmého ročníku jsou již vyučováni v tělesné výchově odděleně.

I při nejlepší vůli zohlednit veškeré důvody pro rozdělení žáků do tříd se může stát, že některé dítě se bude cítit nespokojeno se svou novou pozicí. V tomto případě bychom Vás chtěli požádat, abyste se pokusili doma svému dítěti vysvětlit, že své "staré" přátele neztrácí, že třídy v rámci ročníku budou mít mnoho společných aktivit, že může naopak navázat nová přátelství s dětmi  z řad spolužáků a že možná nakonec vše přehodnotí a bude se cítit v novém kolektivu spokojeno.

Kdyby se ovšem Vaše dítě necítilo dobře mezi novými spolužáky  ani poté, co si novou třídu vyzkouší a kdy bude mít možnost se zúčastnit tzv. adaptačního pobytu ( v polovině září ) a Vy sami byste měli pocit, že Vaše dítě strádá, budeme samozřejmě rádi, když nás kontaktujete a budeme se společně snažit najít co nejlepší řešení. Naším cílem je, aby se děti v naší škole cítily bezpečně a těšily se na to, co hezkého jim přinese ve škole každý nový den.

Přeji Vám i Vašim dětem mnoho dobrého v novém školním roce.

 

Změna kapacity školy

Byla změněna zřizovatelem kapacita naší školy ke dni 1. 9. 2011:

 

Nová kapacita školy .........................................650 žáků

Nová kapacita šk. jídelny..................................650 žáků

Nová kapacita šk. družiny ................................180 žáků

 
Zpvávy
Projekt Vzájemně sdílíme partnerství...
Informace
Partnerské weby
 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora