Nepovinný předmět Comenia Script

V letošním roce vzděláváme více než sto dětí s různými poruchami učení. Jedním z problémů, se kterými se žáci potýkají, je naše krásné, ale poměrně složité spojité písmo. Pokud i Vaše dítě patří mezi děti s poruchou učení, víte sami dobře, jak se s psaním potýká a jak vypadají jeho sešity a poznámky (hlavně na 2. stupni). Proto jsme se rozhodli pomoci jim a umožnit, aby používali snadnější a pro ně jednodušší nespojité písmo Comenia Script. Po podrobném seznámení s tímto písmem a po proškolení učitelů jsme došli k závěru, že nechceme ustoupit od běžného spojitého písma, jehož osvojení v začátku školní docházky účinně rozvíjí schopnosti dítěte a výborně koresponduje s metodou čtení sfumato, ale nespojité písmo chceme nabídnout právě dětem s poruchou učení, kterým by mělo velmi usnadnit život.

Od září tedy nabízíme pro letošní třeťačky až šesťáky výuku písma Comenia Script jako nepovinného předmětu. Přednostně chceme uspokojit poptávku dětí s SPU, ale přijmeme i zájemce bez poruchy učení. Písmo má totiž řadu výhod i pro ostatní. Nepovinný předmět povedou Mgr. Eva Kostrůnková a Mgr. Iveta Zatloukalová. Paní učitelka Kostrůnková bude na našich stránkách zveřejňovat důležité informace a odkazy k této problematice.

V nejbližších dnech obdrží rodiče žáků s poruchou učení  z uvedených ročníků předběžné přihlášky do nepovinného předmětu. Rodiče ostatních žáků nás mohou sami oslovit, pokud by chtěli, aby se i jejich dítě nové písmo naučilo.

Možná máte dojem, že na rozhodnutí bude dost času začátkem září, ale právě v těchto dnech plánujeme organizaci příštího roku a potřebujeme alespoň přibližně znát počet zájemců o výuku Comenia Script.

 

Organizace brigád na zahradě

Děkujeme všem, kteří stále pomáhají na brigádách. Pozor, práci prodlužujeme o půl hodiny, tedy 14:00-15:30 hod. Aktuální termíny brigád najdete na ekonástěnce (krtek s konvičkou), jsou to

25. duben, 5. a 23. květen.

Na seznamech na nástěnce si můžete kontrolovat, zdali jste na brigádu zapsaní. Souhlasky se musí odevzdávat nejpozději den předem!! Bude-li brigáda už naplněna, musíte přinést přihlášku na další brigádu.  Maximální počet dětí je třicet.

Všechny děti na zahradu přivádí paní učitelka Tomčalová. Družináře vyzvedává v družince a ostatní žáky vyzvedává ve 14:00 hod oblečené v koutku Afrika (včetně 2. st.).

Na každou brigádu musíte mít znovu lístek s podpisem rodičů!!

1. st. odevzdává u p. uč. Tomčalové
2. st. odevzdává u p. uč. Rusnokové

Rukavice vždy s sebou!!

 

Nové informace o testování

V rubrice Zprávy najdete první informace o výběrovém ověření výsledků žáka.

 

Poprali jsme se se čtenáři

Ne, neberte nás až tak vážně, nemyslíme to doslova. My, žáci VI. B, jsme jen změřili své schopnosti ve čtení s třídními kolektivy šestapadesáti základních škol v ČR.

Dva měsíce jsme se intenzivně věnovali četbě pěti různých titulů a žánrů, v hodinách literární výchovy si vyměňovali své zkušenosti a poznatky, diskutovali, radili se, pracovali v týmu.

Když přišlo pondělí 14. dubna, věřili jsme ve vítězství. Přesně v deset hodin bylo spuštěno online kolo soutěže SOUBOJ čtenářů 2014. V čase 30 minut jsme odpověděli na 25 zadaných otázek. A že byly pěkně záludné! Nervy pracovaly, tréma vzrůstala. Vždyť chceme vyhrát!

Za dva dny už víme, že na stupni vítězů nestojíme. Nevadí, jsme třída přející, ať si vítězství užijí ti, kteří byli tentokrát lepší. Držíme se totiž hesla: není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

A to se nám podařilo. Získali jsme neocenitelné zkušenosti, obohatili své komunikační schopnosti a zase o něco zkvalitnili svou čtenářskou gramotnost.

 

Exkurze v ekologickém centru Sluňákov

Třídy na obou stupních soutěžily celý školní rok o celodenní exkurzi ve Sluňákově v Olomouci. Každá třída se zapojila do příprav vánočního jarmarku, sběru baterek, papíru... Ale jen nejlepší kolektivy z prvního a druhého stupně dostaly za odměnu strávit celý den plný aktivit, úkolů. Byly to třídy 6. B a 4. A.

V Olomouci nás přivítalo krásné sluneční počasí a třída 6. B se vydala po stopách bobrů. Poznávali, jak se starají o své potomstvo, značí své okolí, jak si stavějí obydlí. Toto si žáci sami v lese vyzkoušeli. Třída 4. A se učila, jak se pohybovat v lese bez toho, aby vyrušila zvířata. V druhé části žáci prošli naučnou stezku, kde poznávali vodní živočichy, jejich životní prostředí a způsob získávání potravy. V tůňce chytali žáby, larvy vodních brouků a vážek, pak je za pomoci klíče poznávali.

 
Zpvávy
Projekt Vzájemně sdílíme partnerství...
Informace
Partnerské weby
 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora